Hà Nội: Nhiều thay đổi về thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu từ ngày 25/6/2022

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 26/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm Quyết định số 12/2017 ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018 ngày 15/10/2018 của UBND thành phố.

Theo đó, Quyết định số 26/2022 sửa đổi Điều 12 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất như sau:

Về hồ sơ

Người sử dụng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT và Khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại UBND cấp xã hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất. Trước đây, chỉ quy định nộp tại UBND cấp xã.

sổ đỏ

Nhiều đổi mới trong thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội.

Về trình tự, thủ tục giải quyết

Với trường hợp nộp hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định.

Với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, trong thời hạn 08 ngày làm việc (trước đây là 10 ngày làm việc), UBND cấp xã thực hiện các công việc sau:

  • Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.
  • Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở UBND xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày làm việc, xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai.

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, trong thời hạn 04 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa chính, kiểm tra hồ sơ đăng ký, chuyển hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã và người sử dụng đất biết. Với trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau trong thời hạn 03 ngày làm việc (trước đây là 05 ngày làm việc):

  • Thẩm định hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp sổ đỏ, sổ hồng hoặc trình ký quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất với trường hợp thuê đất.
  • Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi đã được phê duyệt.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc (trước đây là 02 ngày), UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ cấp sổ đỏ, sổ hồng.

Như vậy, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu có nhiều thay đổi tích cực, tạo thuận tiện hơn và rút ngắn thời gian thực hiện cho người dân. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 25/06/2022, thay thế cho Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND TP. Hà Nội.

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Language »
Contact Me on Zalo