KHƠI NGUỒN THỊNH VƯỢNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ BĐS THỨ CẤP

ĐẦU TƯ BĐS

TƯ VẤN GIẢI PHÁP MARKETING

BĐS CÔNG NGHIỆP

THẨM ĐỊNH BĐS

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KHÁC

CÁC DỰ ÁN

TRÊN 6 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC BĐS

+2110

SP ĐÃ ĐƯỢC BÁN RA THỊ TRƯỜNG

+99%

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG VỚI TLS

+08

CÔNG TY CON

+2

QUỐC GIA

CÁC ĐỐI TÁC